Informacje kontaktowe
Biuro Projektu

Biuro Projektu "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo - rozwojowych"

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
90-965 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
e-mail: poigp@moratex.eu