Aktualne wydarzenia
29.06.2015
Nagrody dla podkładki antyugięciowej
W miesiącu maju b.r. podkładka antyugięciowa została wysoko oceniona i otrzymała następujące nagrody w dwóch prestiżowych konkursach:


- Wyróżnienie w konkursie „Eureka! DGP-Odkrywamy polskie wynalazki”, zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna Konkurs miał na celu promocję polskiej nauki poprzez wyłonienie najciekawszych wynalazków powstałych w polskich uczelniach oraz w instytutach badawczych w latach 2013 i 2014.- Nagroda główna w konkursie „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2015”, zorganizowanym pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Zadaniem konkursu jest nagradzanie nowatorskich, najwyższej jakości produktów, stanowiących ofertę małych i średnich przedsiębiorstw krajowych, produkujących i świadczących usługi dla wojska, służb mundurowych i innych podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego. Zgłoszenie patentowe podkładki do EPO było finansowane z projektu nr UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych”.
03.06.2015
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi – PIKNIK TECHNICZNY
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX od lat współpracuje z ZSP nr 19 - placówką oświatową o korzeniach w tym samym przemyśle włókienniczym. Jak w każdej gałęzi gospodarki, tak i w tej rozwój istotnie zależy m.in. od perspektyw pojawiających się przed kolejnymi pokoleniami specjalistów. Dlatego MORATEX wspiera szkoły pokazując kandydatom, uczniom i wychowawcom, że włókiennictwo to nie tylko codzienna odzież, a atrakcyjność tej branży nie ogranicza się do mody. Podobnie jak przed stuleciem, ta dziedzina nadal jest jednym z motorów postępu.
W konsekwencji w łódzkim ZSP nr 19 wielokrotnie prezentowano zaawansowane technicznie wyroby oraz opracowania naukowe i chronione licznymi patentami wynalazki, m. in. zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta, kompozytowe hełmy i kamizelki kuloodporne czy rękawy przeciwpowodziowe, oraz jeden z najnowszych wynalazków autorstwa naukowców naszego instytutu – Podkładka Antyugięciowa wykorzystująca fenomen cieczy nie-newtonowskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w UPRP oraz EPO i już budzi ogromne zainteresowanie na całym świecie, rozpalając wyobraźnię i nadzieje na skonstruowanie tzw. „płynnego pancerza”.11.05.2015
Laury Concours Lepine 2015 w Paryżu
114-ta edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości organizowanych w Paryżu przez Francuskie Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów przyniosła podwójne laury dla naszego innowacyjnego opracowania. Impreza zgromadziła wystawców z całego świata, a w szranki stanęło grubo ponad 500 innowacyjnych rozwiązań, spośród których jury konkursu przyznało brązowy medal „Podkładce Antyugięciowej”. Dodatkowe, niezależne wyróżnienie przyznał temu wynalazkowi Minister Obrony Francji.
Jest to jeden z większych w ostatnim okresie sukcesów myśli twórczej naukowców Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, zmaterializowanej jako rezultat prac projektowych i chroniony dzięki zgłoszeniom do UPRP oraz EPO, dofinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy nr UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00.
11.03.2015
Włókiennictwo - Nowe Rozdanie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich zorganizowały pod patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego ogólnopolską konferencję pt. „Włókiennictwo - Nowe Rozdanie”, która odbyła się w łódzkim Oddziale PTE. Na spotkanie przybyli liczni przedstawiciele i decydenci z tej dziedziny nauki oraz przemysłu. Nie zabrakło też władz samorządowych oraz innych organizacji i instytucji związanych z branżą włókienniczą, a także ze szkolnictwem zawodowym.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wykorzystał tę sposobność i przyłączył się do działań promujących innowacyjny potencjał włókiennictwa. Wśród skromnego wyboru naszych wynalazków największe zainteresowanie gości i mediów wzbudził „Kask Bezpieczeństwa” – jeden z najnowszych wynalazków zgłoszony do Urzędu Patentowego w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych”.


24.02.2015
Giełda Wynalazków 2015
Giełda Wynalazków to coroczna wystawa polskich wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych targach i wystawach wynalazczości, organizowanych na całym świecie w roku poprzednim. Podczas giełdy zorganizowanej w dniach 17-18 lutego 2015 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, prezentowano ponad 150 polskich wynalazków z różnych dziedzin, nagrodzonych na najbardziej znanych światowych wystawach wynalazków. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował swoje wynalazki, które w poprzednim roku uzyskały wysoką ocenę jury konkursowych na targach wynalazczości w Brukseli, Londynie , Osijek w Chorwacji i Warszawie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysoko oceniło osiągnięcia naszego Instytutu nagradzając dyplomami m.in. wynalazek „Kask bezpieczeństwa”, opracowany przez "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych"

Dyplom
2014-11-24
Targi BRUSSELS INNOVA 2014
W bieżącym roku w Brukseli, w dniach 13-15 listopada, odbyły się jedne z najstarszych i największych na świecie targów wynalazków: 63 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014. Podczas tej wielkiej imprezy wystawienniczej wystawcy z 14 krajów zaprezentowali ponad 300 wynalazków z zakresu różnych dziedzin nauki i gospodarki. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował na targach wynalazek:
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB „MORATEX” wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych” - nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem2014-11-24
Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA 2014
W dniach 06-08.11.2014 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował na Targach Wynalazczości INOVA CROATIA 2014, zorganizowanych w Osijek (Chorwacja), wynalazek:
 • Kask bezpieczeństwa, opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych"
Wynalazek ten został wysoko oceniony i nagrodzony Srebrnym Medalem oraz Nagrodą specjalną i dyplomem od organizacji World Invention Intellectual Property Associations


2014-11-05
Międzynarodowe Targi Wynalazczości BIS 2014
W dniach 22-25 października 2014 r. w Londynie, odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości BIS 2014, podczas których wynalazcy z 15 krajów zaprezentowali 300 wynalazków z różnych dziedzin gospodarki. Targi organizowane są w Londynie co roku i ich misją jest łączenie innowacyjności z przedsiębiorczością.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” eksponował Kask bezpieczeństwa, opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych" - nagrodzony Złotym Medalem


2014-10-20
Wystawa IWIS 2014
W dniach 14-16 października 2014 r. w Warszawie została zorganizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014.
W bieżącym roku w tej ważnej międzynarodowej imprezie wystawienniczej dotyczącej wynalazczości wzięło udział ponad 100 z wystawców z 20 krajów, reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zgłosił do udziału w wystawie dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez Jury:
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych" - nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem
 • Podkładka antyugięciowa – opracowana w ramach projektu: umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano" – nagrodzona Srebrnym Medalem

Nagrody odebrała Pani dr inż. Elżbieta Witczak – dyrektor ITB "MORATEX", podczas uroczystości wręczenia nagród, w dniu 16 października 2014 r. w Warszawie.


2014-03-14
Tromboguard, czyli opatrunek pierwszej pomocy
W biuletynie ŁÓDŹ KREUJE INNOWACJE nr 1/2014 na str. 20 zamieszczono artykuł o naszym wspólnym wynalazku (ITB MORATEX, TRICOMED SA, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych). Zalety opatrunku, w tym jego jego innowacyjność, zostały docenione na Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM 2011 oraz 62 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova '' 2013, na których wyrób został nagrodzony złotymi medalami z wyróżnieniem.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się pod adresem: http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci_397,402.html
2013-11-19
62 Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2013
W dniach 14-16 listopada 2013 w Brukseli odbyła się 62 Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2013.
Złotym medalem z wyróżnieniem nagrodzono wynalazek "TROMBOGUARD® - opatrunek pierwszej pomocy", który powstał we współpracy Instytutu MORATEX oraz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, a także TRICOMED S.A.

Autorami wynalazku są : M. Kucharska, A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, M. H. Struszczyk, K. Fortuniak, M. Smiałkowska-Opałka, S. Tarkowska, E. Witczak, A. Rogaczewska, I. Płoszaj, P. Andziak, W. Witkowski, B. Gruchała

Hemostatyczny opatrunek TROMBOGUARD® jest przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran oraz hamowania krwotoków, jak również do ochrony ran przed wpływami skrajnych warunków. Jest to opatrunek trójwarstwowy, składający się z chłonnej warstwy hydrofilowej pianki poliuretanowej, powlekanej aktywną warstwą składającą się z chitozanu, alginianu sodowo-wapniowego oraz soli srebra. Zewnętrzną powłokę opatrunku stanowi membrana wykonana z elastomeru poliuretanowego, wykazująca selektywną paroprzepuszczalność.

“Srebrnym medalem nagrodzono wynalazek "Metoda Modyfikacji Właściwości Kompozytowych Płyt Balistycznych", który powstał we współpracy Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" oraz Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej

Autorami wynalazku są: Marcin H. Struszczyk, Przemysław Litwa, Janusz Rosiak, Piotr Ulański, Krzysztof Hodyr, Sławomir Kadłubowski, Alicja K. Olejnik, Radosław Wach

Przedmiotem wynalazku jest metoda modyfikacji właściwości kompozytowych płyt balistycznych, wykonanych z poliolefin lub poliolefin połączonych z para-aramidami (kompozyty hybrydowe), polegająca na poprawianiu ich odporności i sztywności poprzez ekspozycję na promieniowanie radiacyjnego. Istotą wynalazku jest napromieniowanie wykończonych kompozytowych płyt balistycznych wykonanych z włókien poliolefinowych lub hybrydy z włókien poliolefinowych i para-aramidowych na promieniowanie przyspieszonych elektronów.

Promieniowanie powoduje sieciowanie poliolefin, a przez to poprawienie odporności i sztywności, co przekłada się na podwyższoną odporność balistyczną - parametr, który jest krytyczny dla oceny płyt balistycznych oraz znacząco poprawia bezpieczeństwo osób korzystających z osłon balistycznych zmniejszając ryzyko potencjalnych urazów narządów wewnętrznych nawet w przypadku braku penetracji osłony balistycznej.”
2013-09-15
Project promotion during the mid-term meeting of „Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector” - PLUSTEX project in Portugal (12-13.09.2013)
During the PLUSTEX project meeting in OPEN VILLAGE SPORTS HOTEL & SPA CLUB, in Guimarães/Portugal, the presentation of the Institute of Security Technologies “MORATEX” was performed . It was happen during the Thematic workshop on “Diversify production towards high-quality, specialty and high-tech textiles and niche products”.

The presentation contained short introduction of the MORATEX in scope of the organizational structure, main activities covering the realization of the scientific studies and developmental works for the elaboration of new technological solutions in range of the individual protections as well as protection equipment in the internal security used. The selected products and technologies elaborated in last period was detailed presented. The ballistic protections made of the composite materials, anti-trauma suits for the police officers on EURO 2012, composite of ultra-high molecular weight polyethylene fibres recycling as well as hemostatic topical agents (the results of UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00 project) were also discussed.

The main topic of the presentation was the introduction to the good practices of MORATEX ranged in the specific adoption of the project management practices based on the PRINCE 2 methodology. The project management processes were adopted for the specific characters of the research and developmental projects realizing by the MORATEX, especially in aspect of the END-USERS needs (end-users of the security area: Police, Border Guards, State Fire Service, Government Protections Bureau – BOR). The implementation of the project management methodology allowed MORATEX for the more effective realization of more than 7 developmental project in the consortia amounted 3 – 10 Partners. The products and results of the projects generated several innovative technological and product solutions being patented, and finally commercialized in Polish enterprises. The compliancy of the presented good practices with PLUSTEX policy priority area have has been identified and detailed presented.

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/uniaeuropejska/ewt2007-2013/projektyinterreg_ivc/plustex
2012-04-09
Aktualizacja działu produkty
Zaktualizowano dział produkty.
2012-01-10
Media o opatrunku TROMBOGUARD
Sukces łódzkich naukowców – opatrunek XXI wieku
Zatrzymuje nawet silne krwawienie w ciągu trzech minut i zabezpiecza ranę przed infekcją aż do pięciu dni – wynalazek trafi do seryjnej produkcji za pół roku.
Artykuł w portalu eldezet.pl | http://www.eldezet.pl

Łódzki opatrunek do zadań specjalnych
Ten szybko hamujący krwawienie opatrunek dedykowany strażakom, wojsku i policji trafi również do domowej apteczki. Choć stworzony do zadań specjalnych, będzie miał przystępną cenę – zapewniają producenci.
Artykuł w serwisie prozdrowie.pl | http://www.prozdrowie.pl
2011-12-07
Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011"
Dyplom Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011" zorganizowany przez Fundację ProRegio został zrealizowany w ramach projektu Sieć tematyczna – Fundusze Europejskie dla Nauki. Miał on na celu nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce.
W bieżącym roku w Konkursie wzięło udział 56 projektów w trzech kategoriach:
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Komercjalizacja badań
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" do Konkursu zgłosił projekt "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych".
W dniu 28 listopada 2011 r. w Warszawie Kapituła Konkursu wysoko oceniła projekt zgłoszony przez ITB "MORATEX" nagradzając go Wyróżnieniem w kategorii "Komercjalizacja badań".
2011-06-17
Złoty Medal "Międzynarodowych Targów Poznańskich (ITM 2011)" dla opatrunku TROMBOGUARD
Złoty Medal MTP (ITM 2011) Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii MTP przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych.

Ponad 1000 z nich rywalizowało o medale i wyróżnienia w roku 2011 biorąc udział targach Innowacje Technologie Maszyny. Na elitarnej liście tylko 24 produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP na targach ITM Polska znalazł się
"Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARD"

Ten innowacyjny produkt zgłoszony przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, opracowany wspólnie z TRICOMED S.A. oraz Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród odbiorców cywilnych i mundurowych, jak również wśród firm trudniących się dystrybucją. Dzieje się tak dlatego, że opatrunek TROMBOGUARD łączy znakomite walory użytkowe (funkcjonalność i bezpieczeństwo) z ekonomicznymi, przez co wydaje się skazany na sukces rynkowy i to w skali międzynarodowej. A swe bezkonkurencyjne zalety zawdzięcza nowatorskim rozwiązaniom opartym na dokonaniach łódzkich naukowców oraz przedsiębiorców.
2011-06-01
XXIV Kongres Techników Polskich
W dniach 24-25 maja 2011 roku w Łodzi odbył się XXIV Kongres Techników Polskich, któremu towarzyszyła wystawa osiągnięć jednostek naukowo-badawczych różnych branż. ITB "MORATEX" na swoim stoisku za pomocą roll-upów oraz ulotek przedstawił swój udział w pięciu projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz eksponował nowatorskie rozwiązania osobistych osłon balistycznych powstałych w wyniku realizacji projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" i projektu POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowany był też powstały w wyniku prac badawczo-wdrożeniowych nowatorski wyrób służący ochronie zdrowia człowieka: TROMBOGUARD "Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych". Prowadzone przez Instytut prace badawcze oraz opracowania powstałe w wyniku ich realizacji spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.
2011-04-29
Targi EUROPOLTECH 2011
W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011. Targi te organizowane są co dwa lata, biorą w nich udział jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa opracowujące i wytwarzające sprzęt i wyposażenie dla policji oraz formacji bezpieczeństwa państwa.

Podczas bieżącej edycji targów Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" przedstawił swój udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie w Projekcie nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" oraz Projektu nr POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowane były wyroby opracowane przez Instytut dla potrzeb jednostek podległych MSWiA: komplet przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012 oraz TROMBOGUARD nowoczesny opatrunek hemostatyczny i przyśpieszający gojenie ran dla funkcjonariuszy jednostek nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezentowane wyroby spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników targów EUROPOLTECH 2011.
2010-10-23
Wystawa Innowacji IWIS 2010
IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010 pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została zorganizowana w dniach 20-22 października 2010 r. w Warszawie.
W wystawie uczestniczyli wynalazcy z 18 krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu prezentując swoje osiągnięcia z różnych dziedzin gospodarki. Polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy zaprezentowali 200 innowacyjnych rozwiązań. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012, którego elementy zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w ramach projektu POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych".
Prezentowany zestaw został wysoko oceniony i nagrodzony Srebrnym Medalem.
2010-10-18
Innowacyjne włókiennictwo
W dniu 15 października b.r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja pt.: "Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim". W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych województwa łódzkiego, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, inwestorów, przedsiębiorców oraz jednostek transferu technologii. Głównymi tematami konferencji były:
 • stan branży włókienniczej w regionie łódzkim, szanse i zagrożenia stojące przed sektorem
 • innowacyjność województwa i branży włókienniczej
 • transfer technologii
Ze strony ITB "MORATEX" w sesji panelowej uczestniczyła Dyrektor ITB "MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak. Obradom towarzyszyła wystawa, na której ITB "MORATEX" prezentował nowoczesne osobiste osłony balistyczne i przeciwuderzeniowe opracowane w ramach następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
 • Projekt POIG.01.03.01-10-005/08
  "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"
 • Projekt nr POIG.01.03.02-10-015/08-00
  "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych"

2010-06-10
Pilotażowy projekt - "Łódzkie płynie po kasę"
W dniu 9 czerwca 2010 r. grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach Pilotażowego Projektu "Łódzkie Płynie Po Kasę" odwiedziła Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Podczas wizyty uczniowie zostali poinformowani o realizowanych w ITB "MORATEX" Projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie na temat Projektu "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo–rozwojowych", w którym MORATEX jest Liderem.

Projekt "Łódzkie płynie po kasę" jest organizowany przez Województwo Łódzkie działające poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji.
Celem Projektu jest promocja funduszy strukturalnych oraz poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w wieku 15 - 19 lat.
Z uwagi na charakter pilotażowy prawo do udziału w Projekcie mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa koło lub klub europejski.

Projekt składa się z 4 etapów:

ETAP I - Termin 29 kwietnia 2010 r.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Strukturalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa klub lub koło europejskie, które zgłosiły się do projektu.

ETAP II - Termin 26, 27 oraz 31 maja 2010 r.
Warsztaty praktyczne w tematyce funduszy europejskich dostępnych dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013, podczas których 15 uczniów, zwycięzców Konkursu Wiedzy będzie mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat wpływu środków finansowych z UE na rozwój kraju i województwa łódzkiego a także zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania informacji dostępnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z terenu województwa łódzkiego.

ETAP III - Termin 7 czerwca 2010 r.
Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy.

ETAP IV - Termin 9 czerwca 2010 r.
Wycieczka objazdowa dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy, do kilku miejsc w województwie łódzkim, w których zrealizowane zostały projekty przy wsparciu środków z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Techniczna 2007-2013" oraz Budżetu Państwa.
2010-05-06
X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 21-23 kwietnia 2010 r. – Łódź
X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki W dniu 22 kwietnia 2010r. ITB "MORATEX" promował projekt Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo–rozwojowych. podczas X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowanego w Łodzi. Podczas obrad specjaliści Instytutu wygłosili referaty dotyczące włókien stosowanych w balistyce oraz nowoczesnych tarcz balistycznych. ITB "MORATEX" na Festiwalu skupiał się na tematach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie w ramach POIG.
2009-09-28
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009
MSPO'2009 - ZdjęcieW dniach od 31 sierpnia do 3 września b.r. w Kielcach odbyła się największa w Polsce coroczna impreza wystawiennicza dotycząca przemysłu obronnego Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009.
Nauka dla Przemysłu - ZdjęcieW bieżącym roku ITB "MORATEX" uczestniczył w Salonie przedstawiając swój udział w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, możliwości prowadzenia badań przez Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Metrologicznych oraz zakres działalności Zakładu certyfikacji Wyrobów. Instytut eksponował również najnowsze konstrukcje kamizelek kuloodpornych i ochron przeciwuderzeniowych opracowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi.
Ekspozycja ITB "MORATEX" wzbudzała szerokie zainteresowanie potencjalnych użytkowników tych wyrobów oraz firm działających w obszarze opracowywania i badań ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych.
2009-06-26
Stworzenie strony internetowej Projektu
Prace związane z Projektem Kluczowym zostały rozpoczęte. Wszelkie informacje o postępach zamieszczane będa na bieżąco na stronie internetowej Projektu, którą własnie oglądasz. Zapraszamy do systematycznych odwiedzin.